Millest kujuneb hind kui ei ole renoveerimisprojekti?

Hinna kujundamisel on palju tegureid. Meie jaoks on tähtis teha võimalikult täpne tööplaan, hinnata täpselt kahjustuste ulatust, määrata koos tellijaga lahendus ja töökäik. Kõige selle analüüsimiseks vajame me palju andmeid. Mida rohkem on konstruktsioone avatud ülevaatuse hetkel, seda parema hinnangu saame anda tööde ja materjalide mahule. Meie täpne silm ja pikaaegne kogemus aitab hinnata olukorda ka vähemate andmete põhjal. Seda kõike saame me taha konsultatsiooni käigus suheldes tellijaga. Võta meiega ühendust.