Tõmbide ja vandipingutite paigaldamine

Kui teie hoonel on oht, et sarikad võivad müüripalgi pealt ära vajuda ja katus sisse kukkuda, siis meil on teile lahendus mis pikendab hoone eluiga.

Paigaldame tõmbe müüripalgile, sarikatele ja muudele konstruktsioonidele.

Kasutame kuni 20tonni järeltõmbega pingestamist.