Lohkokiviperustusten kunnostaminen

Lohkokiviperustusten rakentaminen, korjaaminen ja saumaus

Tarvittaessa tuemme seinät ja ladomme uuden perustuksen

Sideaineena käytämme hengittävää kalkkilaastia